Üyelik Girişi
Site Haritası

 TESAN

''İletişimde uzman''

ADRES:

Çobançeşme Mah.Bilge Sok. No: 17
Yenibosna 34196 Bahçelievler / İstanbul

TEL:

+90 (212)454 60 00

Faks:

+90 (212)454 60 20

E-Posta:

tesan@tesan.com.tr

_________________________


İŞ GÜVENLİK
   

 100.YIL BULVARI NO:22
OSTİM/ANKARA
0312 354 23 02
0312 255 52 00
www.gulkanlar.com.tr


 

ŞEN

YUMURTA

SANATORYUM CD. BEYŞEHİR SK. NO :5/A
K.ÖREN/ANKARA
0312 358 31 32


ÖZ İMPARATOR PETROL LTD. ŞTİ.

TÜP VE SU BAYİ
   
İDRİS KAYA

MAMAK/ANKARA
0312 390 87 52

 

ÖZDEMİR DOĞALGAZ

ADRES
RÜZGARLI CAD. ÇAPAR İŞ HANI 16/129 ULUS/ANK

TEL
0312 324 60 56
0533 775 00 31
FAX
0312 324 60 57
WEB
www.ozdemirdogalgaz.c
om
info@ozdemirdogalgaz.com

------------------------------------ 


YENİ TÜZÜK 2011    13.02.2011

NEVŞEHİR İLİ ÜRGÜP İLÇESİ ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ TURİZM KÜLTÜR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA  DERNEĞİ TÜZÜĞÜ  

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 DERNEĞİN ADIMADDE 1- Derneğin Adı "Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Köyü Turizm, Kültür, Soysal  Yardımlaşma ve  Dayanışma Derneği”dir.                           DERNEĞİN MERKEZİMADDE 2- Derneğin Merkezi Ankara'da dır. Derneğin Şubesi yoktur. DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİMADDE 3- Derneğin Amacı: Dernek üyelerimizin ve  Köy halkımızın bir araya gelerek kaynaşmalarını ve yardımlaşmalarını sağlamak, Derneğin imkanları ölçüsünde Dernek Üyesi olanlar ve birinci derece yakınları başta olmak üzere,  Mağdur ailelere yardım etmek, Cenaze masraflarının karşılanmasına yardımcı olmak, doğal afet yardımında bulunmak, köy konağı yapımında,  camilerin eksiklerinin giderilmesinde, gasilhane yapımında, köy mezarlığının bakım ve onarımı ile yol, elektrik ve içme suyu işlerinin yaptırılması, el sanatlarının geliştirilmesine destek sağlaması, köyümüz yüksek okul öğrencilerinin eğitimlerinin devamı için burs vermek ve gerekli çalışmaları yapmak,sağlık durumu iyi olmayanlara hastane masraflarında destek olmak,köyümüze sağlık ocağı yapılmasında destek olmak, eğitici ve öğretici beceri kursları açmak. ilgili kuruluşlarla irtibat kurarak köy menfaatine yararlı olan tüm çalışmalarda bulunmak, köyün imarlı ve düzenli yapılaşmasına katkılar  sağlamaktır.  DERNEK BU AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ ÇALIŞMALARI YAPAR   1- Dernek üyelerinden Aidat alır, Bağış kabul eder,    2- Derneğin gelirlerini artırmak amacıyla, turnuvalar, konser, balo, piyango, müsamere ve eğlenceler düzenler,     3-Üyelerin günlük yaşamları ile ilgili olarak ihtiyaç duyacakları kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,     4- Kanuni izinler dahilinde Amaç hizmet konularını gerçekleştirmek için , LOKAL açar,  büfe,sağlık  kabini ve eğitim tesisleri açmak ve işletmek, açacağı lokalde her çeşit meşrubatı bulundurur. Lokalde  okuma köşeleri açarak kitap ve broşürler bulundurmak koşulu ile üyelerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlar.      5- Kanuni izinler dahilinde Dernek için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alır, satar ve kiralar, taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı  yaptırabilir,     6-Kanuni izinler dahilinde derneğin çalışmalarını yaymak amacıyla, dergi, gazete, bülten gibi  yayın organları çıkararak, basın-yayın faaliyetinde bulunur,     7-Şahinefendi Köylüleri olarak birlik ve beraberlik, akraba ilişkilerini geliştirmek, moral-dinlenme-mesleki-sosyal ve kültürel dayanışmalarını sağlamak,      8-Üyelerden vefat edenlerin cenazesi için vasıta temin etmek, cenazeye katılanların yemek ve ağırlama masraflarını karşılamak. doğal afete uğrayanlara imkanlar dahilinde yardımda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak,      9-Köyün turistik bakımdan gelişmesini ve güzelleşmesini sağlamak amacıyla dernek olarak  köye gereken desteği sağlamak, Köyümüz ve yöresinin tanıtımını yapmak ,konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği içine gitmek,toplantı,seminer vb etkinlikler düzenlemek,     10-Amacını gerçekleştirmek için resmi ve özel kuruluşların yöneticilerini bilgilendirmek,sorunların çözümünde bilgi alışverişinde bulunmak,ortak çalışmalar yapmak,yarışmalar düzenlemek,ödüller vermek,   -1-      11-Dernek teşkilat yapısı içinde organlarda görev alan kişilerin ve üyelerin yakınları olan yüksek okul öğrencilerinin yurt içi eğitimlerinin gerçekleştirilmesi için deneğin imkanları dahilinde burs vermek ve ihtiyaçlarının giderilmesinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak,      12-Üyelerin ve bakmakla yükümlü olduğu birinci derece yakınlarının,sağlık durumları iyi olmayan şahısların sağlık durumları ile ilgilenip , Derneğin imkanları ölçüsünde gerekli tedavilerini yaptırmak sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmak,       13-Üyelerin ve bakmakla yükümlü oluğu yakınlarının ve ayrıca çok mağdur durumda olup üye olmayanların vefatında defin işlemlerinde yardımcı olması ve masrafların karşılanması,     14-Dernek olarak Gazete , dergi ,kitap  ve broşür yayınlamak,     15- Konferanslar, Sportif Organizasyonlar, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenler,     16-Dernek kendi amacına uygun çalışmalarda bulunan gerçek ve diğer kişilerin yanı sıra,  diğer  dernekler ile işbirliği yaparak Vakıf, Birlik, Federasyon  gibi üst kuruluşların çalışmalarına katılabilir veya Birlik, Federasyon, kuruluşlarında kurucu üye olabilir. Yada kurulmuş olan bu kuruluşlara üye olabilir.     17-Gerektiğinde personel çalıştırır, gerekli anlaşmaları yapar. Yine bu bağlamda  İktisadi İşletmeler kurar işletir, kiralar varsa mevcut işletmelerini kiraya verir, bu İktisadi İşletmelerden gelir elde etmek ve bu işletmelerden elde edilecek gelirleri Derneğimizin  ihtiyaçlarında kullanır.     18-Dernek Faaliyetlerini daha iyi bir şekilde yürütebilmesi için Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanatla ilgili çalışmaları yapmaktır.       19-Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerekli diğer çalışmaları yapmak. DERNEĞE ÜYE OLMA ,ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİÜYE OLMA HAKKI   MADDE 4- Fiili ehliyete sahip olan ve derneğin amaçlarını benimseyenler, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanununda belirtilenler sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile   Şahinefendi Köyü Nüfusuna kayıtlı olanların yanı sıra, Ürgüp  İlçesine bağlı diğer köylerin nüfusuna kayıtlı olup ta Şahinefendi  köyünde ikamet edenler ve ayrıca köyün nüfusun kayıtlı iken evlilik veya başka nedenlerden dolayı Nüfus kayıtları farklı olan bayanlar ve eşleri de isterlerse derneğe üye olabilir. Dernek Yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde  karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyeliğe kabul edilenler bir defaya mahsus alınan giriş aidatını üyeliğin kabulünden itibaren ödemek zorundadır.Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.  ÜYELİKTEN ÇIKMAMADDE 5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her türlü istifa hakkına sahiptir Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.  ÜYELİKTEN ÇIKARILMAMADDE 6- Dernek üyesi iken, medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenler, Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, suç isnat edici veya dernek çalışmalarını engelleyici hareketlerde bulunanlar, Siyasi partilerden herhangi birinin yarar ve zararına dernek adı ile faaliyette bulunmak veya bu amaçla propaganda yapanlar, Yönetim kurulunun isteğine rağmen on  beş gün içinde savunmalarını vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar. Bu durumdaki  üyelerin üyelikleri yönetim kurulu kararı ile sona erer. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek mallar üzerinde hiçbir hak iddia edemez.Aidat yükümlülüğü yerine getirmediği için üyelikten çıkarılanlar, birikmiş aidatlarını ödemek şartıyla ve  Genel Kurulun kararı ile tekrar üyeliğe alınır.Ayrıca Üyelik aidatını yapılan ihtarlara rağmen bir yıl içerisinde ödemeyen üyeler ile Yukarda belirtilen  durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların genel kurula itiraz hakları vardır.   -2-                ÜYELERİN HAKLARIMADDE 7- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. ÜYELERİN GÖREVLERİ :MADDE 8- Üyeler tüzükte çalışma koşullarının gerektirdiği işlemlerde derneğe e ortak menfaatlerin sağlanmasında ve her hususta yardımcı olurlar.            Üyeler tüzüğe uymakla sorumlu olup derneğin genel kurulu ile yönetim kurulunun ilgili mevzuat ve tüzük hükümlerin göre vereceği kararları kabul etmek ve bu kararları uygulamak zorundadırlar. FAHRİ ÜYELİK :MADDE 9 : Derneğin amaçlarına bizzat hizmet etmiş kimseler(dışardan derneğe maddi ve manevi yönden yaralılığı dokunan kimseler)Yönetim Kurulu kararı ile fahri üyeliğe seçilebilir.Fahri üyeler dilerlerse aidat öder ve bağışta bulunabilirler.Ancak genel kuruda oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler. DERNEĞİN ORGANLARI MADDE 10- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.A- Genel KurulB- Yönetim KuruluC- Denetleme Kurulu            E- Disiplin Kurulu  DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANIKuruluş  ŞekliMADDE 11- Dernek Tüzüğüne Göre Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.  TOPLANMA ZAMANIMADDE 12- Genel Kurul Toplantısı İki Yılda Bir OCAK  ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.ÇAĞRI USULÜMADDE 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.      -3-  TOPLANTI YERİMADDE 14- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu  yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.  TOPLANTI YETER SAYISIMADDE 15- Genel Kurul Toplantıları Tüzükte aksine hüküm olmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğunun tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde 2/3'ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya  katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme  kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

MADDE 16- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve üye listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir. TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULARMADDE 17- Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:MADDE 18- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.1- Dernek organlarının seçilmesi,2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,3- Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması         hususunda  yönetim kuruluna yetki verilmesi,6- Yönetim Kurulunca dernek  çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen         veya değiştirerek onaylamak,7- Derneğin feshedilmesi,8- Üyelik ve giriş aidatını belirlemek,9- Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,  -4- -5-OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİMADDE 19-  Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği  ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur. Her üye genel kurulda bir oy hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.  YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ , NE SURETLE   SEÇİLECEĞİ , ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISIYönetim Kurulu :MADDE 20- Yönetim Kurulu 5 ( beş  ) asıl  5 ( beş ) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek.2- Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi          hazırlayarak genel kurula sunmak. 3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.4- Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak,     bina veya tesis inşa etmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın     almak.5- Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 6- Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak. 7- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu     düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.  8-Yönetim kurulu, tüm üyelere haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Yönetim     Kurulu Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim Kurulu     Kararları toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. 9-Yönetim kurlu yıl içerisinde gerekli gördüğü zamanlarda  toplanarak yapılan işlerin sonucu için,     yapılacak işlerin programını görüşerek karara bağlamak zorundadır.Lüzumu halinde yönetim kurulu     başkanı zaman kaydını beklemeksizin de yönetim kurulunu toplayabilir.10-Dernek hizmetlerinde çalıştırılacak eleman ve görevli personeli gerekli ödemeleri yapmak ve      dernek amacında tespit edilen yardım hizmetlerinin bütçe imkanı  ölçüsünde yerine getirmek ve      çalışmak11-Yönetim kurulu bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasebeci ve 1 Asil üyeden       oluşmaktadır12- Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.13- Yönetim kuruluna seçilecek 5 asil üyelerin 12 (oniki) aylık üyeliğinin olması ve üye aidat borcunun bulunmaması. YÖNETİM KURULU BAŞKANIMADDE 21 - Derneği temsilen bütün gerçek ve tüzel kişiler nezdinde dernek faaliyetlerini yürütmekle yetkili ve sorumlu olup, yönetim kurulu toplantılarında başkanlık eder. YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİMADDE 22- Başkanın dernek çalışmalarında yardımcısı olup başkanın olmadığı zamanlarda ona vekalet ederek bütün yetkilerini kullanır. GENEL SEKRETERMADDE 23- Yönetim kurulu toplantı tarihlerini tespit etmek, yapılması gereken işleri bir program halinde başkana bildirmek.Genel kurulda görüşülecek ve yapılması gereken işleri genel kurula sunmak.Derneğin bütün yazışmalarını ve dosyalama işlerini yürütmek.Derneğimize ait bütün makdu, evrak ve eşyaların genel sekreterinde bulunması.  -6- MUHASEBECİMADDE 24- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri usulüne ve tüzük hükümlerine uygun şekilde yürütülmesi ile kendisine teslim edilecek para makbuzları ve para kıymetindeki evrak ve belgelerin muhafazasından sorumludur. ÜYELERMADDE 25- Derneği çalışmalarına yardımcı olmak, başkanın vereceği görevleri yerine getirmek. YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASIMADDE 26- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra,  üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; Genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. DENETLEME KURULUMADDE 27- Denetleme kurulu 3 (Üç)  asil 3 (Üç) yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetleme kurulunun görevleri :1-     En geç 12 ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun       işlem ve faaliyetlerini, derneğin  mali durumunu incelemek ve denetlemek.2-     Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve genel kurul toplantısından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak 3-      Gerektiğinde genel kurulu toplantıya  çağırmak. DİSİPLİN KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİMADDE 28- Genel kurul tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç yedek üyeden teşekkül eder.Kendi aralarından bir başkan seçerler.Buna ait tutanak bir hafta içinde yönetim kurulu başkanlığına verilir.Disiplin kurulu başkanının daveti üzerine toplanılır.Mazeretsiz üç çağrıya iştirak etmemiş asil istifa etmiş sayılır.Genel hükümlere göre yedek üye davet edilir.1-     Yönetim kurulundan sevk edilmek suretiyle ; Derneğin haysiyetini rencide eden ve altıncı maddede gösterilen hususlarda yönetim kurulu üyelerine inzibati ceza takdir eder.2-     Yönetim kurulunun isteğiyle (SEVK İLE) gerek üyeler gerekse üye ile dernek arasındaki anlaşmazlıklarda hakemlik yapar.3-     Disiplin kurulunu vereceği cezalar : a-      İhtar  b-   Disiplin Kurulu ihraç edilmeleri gereken üyelerin üyelikten ihraç edilmelerine dair  gerekçelerini belirtilmek suretiyle, Yönetim Kuruluna yazılı kararını bildirir. Bu üyeler yönetim kurulunun  alacağı karar doğrultusunda üyelikten düşürülürler.      4- Disiplin kurulu kararları  Disiplin Kurulu üyelerinin çoğunluk kararı ile verilir. ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ MADDE 29- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin, ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin  en büyük amirliğine yazı ile bildirilir. DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİMADDE 30- Dernek, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayri menkul alımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.      -7-   ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ GİRİŞ VE YILLIK AİDAT MİKTARININ BELİRLENME ŞEKLİ MADDE 31- Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurul kararı ile belirlenir. DERNEĞİN GELİRLERİMADDE 32- Derneğin Gelir Kaynakları:1- Üye aidatı ve giriş aidatı,2-Genel Kurul Kararı ile belirlenecek Üye kayıt ücreti bir defaya mahsus olmak üzere alınan ücret olup, genel kurulun onaylayacağı yıllık bütçeyle saptanacak giriş aidatı.3- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler, 5- Bağışlar ve Yardımlar,6-Basın kuruluna göre yapılacak yayınlardan elde edilecek gelirler.7-Ancak ve hizmet konularını gerçekleştirmek  ve gelir temin etmek için kurduğu işletmelerden elde edilen gelirler.8-Bankalarda açılan hesapların gelirleri9-Diğer gelirlerden oluşur10-Dernek gelirleri,bağış ve yardımlar dernek mührü ile imzasını taşıyan dip koçanlı ve seri numaralarını takip eden makbuzlarda yönetim kurulunca görevlendirilecek kimseler tarafından alınarak dernek kasasına yatırılır.11-Kendilerine üye kabul talep namesi ile bağış ve yardımları kabul etmek üzere yetki belgesi verilen üyeler bu görevlerden istekleri ile ayrılmaları veya yönetim kurulunca bu görevden alınmaları halinde meskur belgeler ile makbuzlar ve tahsil olunan paraları  içinde  gün içinde yönetim kuruluna teslim etmek zorundadırlar.12-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.     Dernekler Mülki İdare Amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.  YARDIM VE İŞBİRLİĞİ

MADDE 33- Dernekler, Tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden,  işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alabilir.

       5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Dernekler Kamu Kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilirler. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında ayni veya nakdi katkı sağlayabilirler.

  DEFTER VE KAYITLARMADDE 34- Dernek Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.            1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.              2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.            3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.             -8-           4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.             5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.            6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.             Bu madde de sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.  GELİR VE GİDERDE USUL

MADDE 35- Dernek Gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin Bankalar aracılığı ile toplanması halinde Banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

 

DERNEĞİN HARCAMALARI

MADDE 36- Derneğin Bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli Bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.  TAŞINMAZ MAL EDİNME

MADDE 37- Dernekler Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 TEMSİLCİLİK

MADDE 38- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİMADDE 39- Derneklerde İç Denetim Esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu, Derneğin, Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.                                                                                                 -9- YÖNETMELİKLERMadde 40- Bu tüzük hükümlerinin uygulanmasında gerekli görülen yönetmelikler yönetim kurulu tarafından hazırlanır ve genel kurulun onayını takiben yürürlüğe konulur.  

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Tüzük Değişikliği  :

MADDE 41- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında tüzük değişikliği  yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin  2/3’ünün çoğunluğu aranır. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,  Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında  Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.  DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİMADDE 42- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır. Tasfiye İşlemleri:       Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye Halinde Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Şahinefendi Köyü Turizm, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.             Tasfiye kurulu, mevzuatta uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri. Tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklama süresi beş yıldır.       -9-    HÜKÜM EKSİKLİĞİMADDE 43- Dernek Tüzüğünde Hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 Sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise  4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

 

KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Durmuş TEKİN 

Bekir ÖKTEM  

Hakkı İREN                                                                                                                                          HasanŞEN                                                                                                                                                ZaimKAYA                                                                                                           

Musut KAYA                                                                                                        

İsmail BAŞKÖPRÜ                                                                                                         

Ali EROL                                             

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 DurmuşTEKİN :BAŞKAN                                                                                                      SamiSAKİN      :BAŞKANYARDIMCISI                                                                                                         MehmetÖZMEN :SEKRETER                                                                                                                                         ZiyaOCAK:SAYMAN                                                                                                                                                    Tamer PEKTAŞ    : ASIL ÜYE                      - 10 -
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam29
Toplam Ziyaret198250
Saat
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.93246.9602
Euro8.14248.1751
Hava Durumu

 ASİL GRUP

OTOGAZ
HIRDAVAT
OFİS KIRTASİYE
TOPTAN PAZARLAMA

SİNAN DURUKAN

ADRES:
İVEDİK ORG. SAN. BÖLG. AĞAÇ İŞLERİ SAN. SİT. 21. CAD NO:116
YENİMAHALLE/ANK
TEL:
0312 394 69 70-71
FAKS:
0312 394 69 74
www.asilgrupotogaz.com
sinan_durukan@hotmail.com


     KAPADOKYA ÖZMEN

       TURİZM

GEZİ,DÜĞÜN,NİŞAN,  CENAZE İÇİN HER TÜRLÜ ARAÇ TEMİN EDİLİR.

"DÜNYAYI DOLAŞALIM KAPADOKYA ÖZMEN TURİZM DE BULUŞALIM"

MEHMET ÖZMEN

0312 344 40 61

0532 334 03 67

ANKARA

 

====================

 


KAPADOKYA MOBİLYA
 

RENK TASARIMMOBİLYA SİPARİŞİ ALINIR.. 

 ZAİM KAYA 
0543 552 66 10

YUNUS EMRE KAYA 
0537 944 01 72

DEMİRHENDEK CAD.    NO:184-22SİTELER/ANKARA
  0312 353 09 90
RENK EMLAK
"SİZİ EV'LENDİRİR..."

MESUT KAYA

ADRES: GİRESUN CAD. SAZAN SOK. NO:4
KEÇİÖREN/ANKARA

0312 352 15 15

 

 


 

  

HAKAN OTOMOTİV MOTORLU ARAÇLAR

Hermarka 2.el araç alım-satımı 

HalitDemir 05327076455

VolkanDemir05323225635

İrfan Baştug Cad.No:84/C Aydınlıkevler-Ankara     Tel:0312 317 9622 

hakanmotorluaraclar.sahibinden.com

-------------- 

 

       DMR MOTORLU ARAÇLAR OTOMOTİV

Her marka 2.el araç alım-satımı 

             İhsan Demir 

        Tel : 0312 317 78 88 

       Cep : 0532 250 84 23

İrfan Baştug Cad.No:104/A

Aydınlıkevler-Ankara    

http://dmrmotorluaraclar.sahibinden.com/